JPEG formato patentai

2002 metais Forgent Networks bandė ginčytis, jog vienas Amerikoje registruotų jų patentų (4,698,672) naudojamas išsaugant vaizdus JPEG formatu. Formatus pasiūlęs JPEG komitetas šias pretenzijas išnagrinėjo ir laikosi nuomonės, jog minėtas patentasalgoritme nenaudojamas. Dėl šio patento su Forgent Networks bylinėjosi ir Microsoft. 2005 m. liepos mėnesį galutinis teismo sprendimas vis dar nebuvo žinomas. Nepaisant to, Forgent Networks pavyko surinkti apie $90 milijonų dolerių už apie 30 kompanijų oficialiai suteiktus leidimus naudoti šį patentą. 2006 metais šio patento galiojimo laikas baigiasi.

Vienas aiškiai deklaruojamų tiesioginių JPEG formato autorių (Joint Photographic Experts Group) tikslų yra sukurti formatą, už kurio naudojimą nereikėtų mokėti jokių licencijos mokesčių.

Informacija iš Vikipedijos

Domenas vaizdoaparatura.lt yra parduodamas arba nuomojamas.

Kontaktinis telefonas: +370 600 00225

Domain vaizdoaparatura.lt is for sell or rent.

Contact phone: +370 600 00225